دفتر ترجمه رسمی زند

دفتر ترجمه رسمی زند با اعضای خبره و با تجربه
انجام ترجمه متون و مدارک و . . . در اسرع وقت و فوری

ترجمه متون تخصصی

ترجمه فوری تمامی زبان ها

ترجمه مدارک

دریافت تاییدات وزارت خارجه و سفارت

پیگیری امور وزارت

پیگیری امور وزارت

دفتر ترجمه رسمی زند همراه شما

دارالترجمه رسمی زند با همکاری افرادی با تجربه و دقیق و منظم، شما را در تماما امور مرتبط با ترجمه همراهی می کند

ترجمه دقیق و اصولی در کمترین زمان

ترجمه تمامی مدارک کاری و تحصیلی برای مهاجرت به همراه پیگیری امور وزارت خارجه و دادگستری

ترجمه اصولی متون تخصصی، فنی، اداری و دانشجویی

انجام ترجمه توسط مترجم خبره و با سابقه دارای تمامی مجوزهای مربوطه

نظرات مشتریان دفتر ترجمه رسمی زند

تمام کارهای ترجمه مقاله را با خیال راحت به این دفتر سپردم
دارالترجمه زند
ابوالقاسم
تهران
در کنار ترجمه ی خوب، سرعت پاسخگویی و برخورد مناسب برای من بسیار مهم بود که خوشبختانه به بهترین شکل آن را دیدم
دارالترجمه زند
مریم
فرانسه
هیچ نگرانی برای رسیدن به زمان بندی کارهایم نداشتم
دارالترجمه زند
فرزاد
رشت
در زمانی که استرس و نگرانی بابت انجام کارهای ارسال مدارک داشتم، دارالترجمه زند، با پیگیری های مناسب، خیال من را راحت کردند
دارالترجمه زند
فاطمه
کاشان
اسکرول به بالا